Foglalkozásaink

Szakrális Női Kör
Női titkok, a nőiség titkai. Természetesek voltak régen, s valójában természetesek ma is. Abban a pillanatban, ahogy emlékezni kezdesz rájuk… Rájössz, hogy már tudod őket, s soha el nem felejtetted. A női életút, a ciklikusság és a női ritmus bennünk lüktető törvénye, a női teremtő erő mind e titkok közé tartoznak. A titkok, melyeket nagyanyák adtak át leányaiknak és unokáiknak, a nőiség közös tudása. A Női Létezés élet-bölcsességei, értékei, kincsei.
A patriarchátus előtti korokban a nők őrizték és generációs láncolatban adták tovább ezt a tudást. Életük részeként őrizték a női életmisztériumok bölcsességét, s vezették a beavatásokat. Az avatás, beavatás nem mást jelent, mint ismeretekbe, tudás-kincsbe való bevezetést, valamint a női életút változásainak megtisztelt, nagyra becsült, ünnepi frekvencián való megélését.
A nők újra egymás felé nyújtják kezeiket, mert sejtjeikben emlékeznek arra az időre, amikor egymás segítése, kísérése mindennapi életünk természetes rendje volt. Újra élednek a női körök, s újra éled a nők szakrális tudatossága. Ennek a szép és felemelő folyamatnak vagyunk a részesei mindannyian, akik ma élő nőként az úton megtett első tétova, majd egyre bizonyosabb lépésekkel haladunk igazi női önmagunk, női teljességünk felé. Újraszüljük saját nőiségünket és a kollektív nőiség egészét. Gyógyítjuk az önmagunkba és női közösségekbe vetett bizalmat, ébredünk és emlékezünk.

Szakrális Női Tudás… mely az Egyetemes Szakrális Nőiség elveit követi. A Női Kör Tér tanításai, szertartásai, rituáléi ezt a tudást hivatottak oly’ módon átadni, hogy az a mai modern nő számára érthető, használható legyen a mindennapi életében.

Az együtt-érzés, a támogató és megtartó női kör ereje éled fel és hoz szépséges, örömteli, gyógyító élményeket. Gyógyul a személyes női élet, a női erőbe vetett hit és bizalom. Gyógyul nőiségünk önértékelése, s megérkezünk újra a nagyra becsülés és tisztelet létállapotába.
Újra összeérnek a női kezek, együtt dobbannak a női szívek… Áldás rá és hála érte.