Szalóki Róbert
+36202894824
Első gondolatom, köszönet és hála hogy befogadott az Eyva-ház, és ebben a szépséges környezetben
terjeszthetem a jógában megszerzett tapasztalataimat.
Csodáslatos és örömteli, ahogy a jóga tudományának feltárása, gyakorlása, és ennek bemutatása
jelen van az életemben, a maga teljességével. Hogy nyugodt lelkiismerettel tegyem, ezért
folyamatosan képzem magam, Tanítók, az Írások és gyakorlás által. Lelkesítő erőt ad, hogy ezt
bemutathatom, átadhatom másoknak, azt meg csendben jegyzem meg, „remélem nekik is”. Egy
ösvényen haladunk, a jóga ösvényén, de mindenki a saját léptékében. Ez nagyon fontos. A lényeg a
helyes irány. Ez a jóga ösvénye. Az erény, bölcsesség, szeretet útja (karma-gjána-bhakti). Ha csak
rávezethetek valakit erre az ösvényre és onnan a maga útját járja, Isten áldja lépteit. Ha velem
tartanak, Isten áldja helyes törekvéseinket.
Az órákon foglalkozunk a testtel sok gyakorlással, a tudatunkkal gondolati megosztással, a légzéssel,
a relaxációval, a stressz oldásával. Gyakorlásunk alkalmával hol valamely testtájékot helyezzük
fókuszba, hol a légzést, hol a csakrákat, hol az egyensúlyt, hol az immunrendszert, hol a … Stabil
léptekkel, kellő türelemmel haladva a jóga ösvényén testi és mentális tisztulásunk, emelkedésünk és
Önvalónkra találásunk érdekében.
„A jóga erre tanít. Nem ígér mást, csak annyit, hogy elvezet bennünket önmagunkhoz, igazi
mivoltunkhoz. Hogy feltárja előttünk azt, ami létünknek és az egyetemes létnek azonos gyökere és
értelme, s amire semminő más értelmi út nem vezet rá bennünket.” Baktay Ervin